20 Czerwiec 2018 r. Imieniny obchodzi: Bogna, Florentyna, Rafa  
Strona główna
Aktualności
O bibliotece
Dzieje biblioteki
Statut
Regulaminy
Informacje o zbiorach
Filia w Grywałdzie
Fotogaleria
Darczyńcy
Propozycje nowości wydawniczych
Zaproponuj do biblioteki
Tajemnica góralskich portek
   

Biblioteka czynna: 
poniedziałek 12 - 19
wtorek 9 - 16
środa 12 - 19
czwartek 9 - 16
piątek 12 - 19  

Filia Biblioteczna w Grywałdzie
Biblioteka czynna: 
poniedziałek 13 - 17
wtorek 12 - 16
środa 12-16
czwartek 10-14
piątek 12 - 16

 

Moja magiczna biblioteka

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku n.D

zaprasza dzieci z klas III Szkoły Podstawowej im. Adam Mickiewicza

z Krościenka nad Dunajcem

do udziału w konkursie plastycznym

pt.,, Moja magiczna biblioteka”.

 

 

 

 

Głównym celem konkursu jest zachęcenie dzieci do pokazania wizerunku biblioteki na miarę ich marzeń.

Format prac: A-4

Technika: rysowanie kredką

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną samodzielnie w szkole na zajęciach plastycznych.

Praca powinna zawierać na odwrocie następujące informacje:

imię i nazwisko autora .

Prace należy oddać do dnia 29 kwietnia 2015r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Tygodnia Bibliotek w dniach

od 05 do 13 maja 2015r.

 

Regulamin konkursu:1. Organizatorem konkursu plastycznego „Moja magiczna biblioteka” jest Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem.

2. Przedmiotem konkursu są prace plastyczne wykonane na arkuszach A4 techniką : rysowanie kredką.
3. Uczestnik może dostarczyć Organizatorowi tylko jedną pracę.

4. Konkurs rozstrzygnięty zostanie w Gminnej Bibliotece Publicznej.
5. Kryteria oceny prac:
- pomysłowość i wyobraźnia
- ogólna estetyka wykonania prac
- samodzielność wykonania pracy

6. Prace należy opisać w następujący sposób:
- imię, nazwisko uczestnika
- wiek
- klasa
Metryczkę z danymi uczestnika należy umieścić na odwrocie pracy.


7. Prace będą oceniane przez powołaną przez Organizatora Komisję Konkursową.
Komisja Konkursowa przyzna I, II i III miejsce. Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody rzeczowe.
Wszystkie zakwalifikowane prace będą prezentowane na wystawie w GBP w Krościenku nad Dunajcem.

8. Prace należy dostarczyć  do sekretariatu szkoły do dnia 29 kwietnia 2015r.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się podczas Tygodnia Bibliotek w dniach od 05 do 13 maja 2015r.


9. Prace konkursowe stają się własnością Gminnej Biblioteki Publicznej.

Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoważne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, publikowanie na stronie internetowej i przetwarzanie przez Organizatora na potrzeby konkursu danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997; O ochronie danych osobowych; (Dz. U. nr 133, poz. 883).
Fundatorem nagród konkursowych są: Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem.

 

Strona główna | Dzieje biblioteki | Filia w Grywałdzie | Filia w Krośnicy | Fotogaleria | Darczyńcy | Nowości | Zaproponuj do biblioteki
Realizacja: VERAKOM

Copyright © Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem

ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (18) 262 31 00
statystyki odwiedzalności