24 Listopad 2017 r. Imieniny obchodzi: Flora, Jan, Roman  
Strona główna
Aktualności
O bibliotece
Dzieje biblioteki
Statut
Regulaminy
Informacje o zbiorach
Filia w Grywałdzie
Fotogaleria
Darczyńcy
Propozycje nowości wydawniczych
Zaproponuj do biblioteki
Tajemnica góralskich portek
   

Biblioteka czynna: 
poniedziałek 12 - 19
wtorek 9 - 16
środa 12 - 19
czwartek 9 - 16
piątek 12 - 19  

Filia Biblioteczna w Grywałdzie
Biblioteka czynna: 
poniedziałek 13 - 17
wtorek 12 - 16
środa 12-16
czwartek 10-14
piątek 12 - 16

 

<<< powrót

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KROŚCIENKU NAD DUNAJCEM

&.1.

1. Z biblioteki mogą korzystać: dzieci, młodzież i osoby dorosłe.
2. Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
3. Przy zapisie należy:
> okazać legitymację szkolną lub dowód osobisty
> wypełnić kartę czytelnika
> zobowiązać się podpisem do przestrzegania regulaminu
4. Czytelnik jest zobowiązany poinformować bibliotekę o zmianie adresu, miejsca pracy lub szkoły.

&.2.

1. Wypożyczać można jednocześnie 4 książki (w tym jedną lekturę).
2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 30 dni.
3. Biblioteka w uzasadnionych przypadkach może zmienić termin zwrotu wypożyczonych książek.
4. Na prośbę czytelnika biblioteka może zarezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. Dzieci do lat 15 mogą wypożyczać książki dla dorosłych za zgodą tychczytelników.
6. Wybrane książki oraz zwrot książek wypożyczonych czytelnik rejestrujeu dyżurującego bibliotekarza.
7. Z księgozbioru podręcznego, którym dysponuje biblioteka - korzystać można na miejscu.

&.3.

1. Kaucje od czytelników pobierane są w następujących przypadkach:
> jeżeli czytelnik nie jest stałym mieszkańcem ( 20 zł za książkę)
> przy wypożyczaniu szczególnie cennych książek ( w kwocie równej co najmniej aktualnej wartości książki ).

&.4.

1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych książeki terminowego ich zwrotu. Zauważone defekty czy uszkodzenia należyzgłaszać bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książkiodpowiada czytelnik.
3. W przypadku zagubienia książki, czytelnik może za zgodą kierownika biblioteki dostarczyć zamiast zagubionej (lub zniszczonej) - inną, niemniejszej wartości przydatną bibliotece.
4. Za przetrzymywanie książek ponad ustalony termin biblioteka pobiera opłaty wynikłe z kosztów wysyłanych do niego upomnień.

&.5.

Dyżurujący bibliotekarz na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, korzystaniu z katalogu, wydawnictw informacyjnych, itp.

&.6.

Swoje uwagi, skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do zeszytu skarg i wniosków.

&.7.

Czytelnik nie stosujący przepisów niniejszego regulaminu może czasowo ( lub w drastycznych przypadkach na stałe ) być pozbawiony prawa korzystania z biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik biblioteki.

 

Strona główna | Dzieje biblioteki | Filia w Grywałdzie | Filia w Krośnicy | Fotogaleria | Darczyńcy | Nowości | Zaproponuj do biblioteki
Realizacja: VERAKOM

Copyright © Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem

ul. Jagiellońska 15, 34-450 Krościenko nad Dunajcem, tel. (18) 262 31 00
statystyki odwiedzalności