Aktualności
Wszystkie wiadomościARCHIWUM AKTUALNOŚCI

Krościenko nad Dunajcem

Gminna Biblioteka Publiczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Krościenku nad Dunajcem jest samorządową instytucją  kultury posiadającą osobowość prawną. Działa w oparciu o Statut zatwierdzony przez Radę Gminy Krościenko nad Dunajcem. Sieć GBP w Krościenku tworzą : biblioteka w Krościenku  n.D oraz 1 filia: w Grywałdzie.  Biblioteka gromadzi literaturę piękną dla dorosłych, młodzieży i dzieci, literaturę popularno - naukową, wydawnictwa informacyjne i regionalne.

Biblioteka zajmuje się realizacją zakupów,  ewidencją i opracowywaniem nabytków, prowadzeniem katalogów ( alfabetycznego i rzeczowego), oraz kartoteki regionalnej. Od 2008 roku zbiory opracowywane są w systemie komputerowym.

W ramach współpracy ze szkołami na terenie gminy prowadzone są warsztaty biblioteczne,  konkursy literackie i plastyczne oraz imprezy okolicznościowe.

W ramach posiadanych środków organizowane są spotkania autorskie, propagujemy  twórczość lokalnych autorów.

KONTAKT Z NAMI

Biblioteka dysponuje:
Polecane strony: