W katalogu ON-LINE możliwe jest przeglądanie Nowości jak i Wyszukiwanie w bazie wg jednego z następujących kryteriów:

- tytuł

- tytuł serii

- nazwisko i imię

- hasło korporatywne

- nazwa imprezy

- symbol UKD

- hasło przedmiotowe

- wydawca

- numer ISBN

Aby zmienić domyślne ustawienia kryterium wyszukiwania należy wybrać z listy wyboru (patrz obok) inną opcję rozwijając listę i klikając na odpowiednie kryterium.

W okienku wyszukiwarki należy wpisać poszukiwany tytuł lub odpowiednio: tytuł serii, nazwisko, hasło korporatywne itd.

W przypadku poszukiwania wg nazwiska autora dopuszczalna składnia jest następująca: Nazwisko, Imię czyli np.

Tischner, Józef - nazwisko przecinek spacja imię (WAŻNE! opuszczenie przecinka przy wpisywaniu nazwiska i imienia może skutkować błędnym wynikiem wyszukiwania)

Tischner - tylko nazwisko

Tisch - początkowy fragment nazwiska

Rozpoczęcie wyszukiwania następuje po kliknięciu SZUKAJ.

 

Użytkownik może łączyć kryteria przez wykorzystanie operatorów logicznych: i, lub, oprócz np.:

- Tischner

i

- Żakowski

otrzymamy tylko Tischner czyta Katechizm.

Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci rekordów, które odpowiadają poszczególnym pozycjom. Każdy rekord zawiera podstawowe dane opisu bibliograficznego. Podkreślone elementy są jednocześnie hiperłączami. Kliknięcie na nie powoduje przeniesienie się do kolejnych zestawień rekordów. W ten sposób można poruszać się po całym katalogu.

Jeżeli nastąpiła pomyłka w zadaniu pytania wyszukiwawczego możemy nacisnąć Popraw wyszukiwanie. Jeżeli chcemy zadać kolejne pytanie (wyczyścić formularze zapytań) wciskamy Nowe zapytanie.

Otrzymany w wyniku wyszukiwania zestaw rekordów możemy wyeksportować w postaci pliku tekstowego wybierając Format zestawienia.

Polecane strony: