Stan księgozbioru na koniec 2019 roku wynosił 34 286 woluminów:

w tym Biblioteka w Krościenku n.D  - 25 447, Filia w Grywałdzie - 8 839.

Polecane strony: