W Gminnej Bibliotece Publicznej w Krościenku zrealizowano projekt pn. „Z pienińskiej biblioteki w świat”.  Na ten cel biblioteka otrzymała dotację w wysokości 8 000,00 zł z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Partnerstwo dla książki 2018”. Wkład własny biblioteki wynosił 2 000,00 zł. Całość projektu 10 000,00 zł.

 Przedmiotem projektu było prowadzenie działań animujących czytelnictwo w publicznej bibliotece poprzez zorganizowanie cyklu atrakcyjnych i kreatywnych warsztatów z książką,  osiem dla dzieci oraz dwóch dla seniorów. Warsztaty przeprowadzono do końca listopada 2018 roku.  

Projekt dofinansowany z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury

Polecane strony: