,,Ceramiczne opowieści z Pienin” to nazwa zadania, na które Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu,
w kwocie 7 000 ( siedem tysięcy złotych) + wkład własny biblioteki wyniesie 1 750 zł
( słownie jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt złotych), z programu PARTNERSTWO DLA KSIĄŻKI 2021.

     Głównym zamierzeniem projektu będzie prowadzenie działań animujących czytelnictwo
 w bibliotekach publicznych, a mianowicie zorganizowanie cyklu innowacyjnych
i nieszablonowych warsztatów ceramicznych, nawiązujących do pięknej poezji polskiej, nieraz już zapomnianej.
     Planujemy od maja 2021 do końca października 2021r. zorganizować 8 spotkań warsztatowych i 1 przedstawienia teatralnego.  Będą to spotkania z myślą dla dzieci od 8-12 lat, a także dla seniorów.
Ceramika to fascynujące zajęcie,  a praca  w glinie to wyzwanie uczące ogromnej cierpliwości. Uczestnicy poznają cały proces: formowania kształtu, pokrywanie angobą, wydrapywania zaprojektowanego wzoru, w tym wypadku wzoru pienińskiego, malowania, wypalania i szkliwienia szkliwem transparentnym. Warsztaty ugruntują rolę biblioteki, do nowego spojrzenia, w jaki sposób sięgnąć po książkę, ponieważ  posłużą również promocji czytelnictwa. Dopełnieniem będzie impreza w formie przedstawienia teatralnego na wolnym powietrzu, dla wszystkich chętnych dzieci. Całość scementuje natomiast powstanie przepięknego albumu - kroniki, z przeprowadzonych spotkań, dostępnego dla czytelników i turystów.

Warsztaty ceramiczne poprowadzi Pani Monika Ziemianek-Sztajer, terapeuta zajęciowy, zajmująca się już od 20 lat ceramiką artystyczną. Pomimo, że jest samoukiem, cały czas szkoli swój warsztat na warsztatach rękodzieła artystycznego. Za sobą ma wystawy indywidualne
i zbiorowe w Stowarzyszeniu Artystów Pienińskich, którego zresztą jest członkiem.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objętych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych”

 

Polecane strony: