Po uzyskaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji  w dniu 29.10.2021 roku  została podpisana  umowa, z warunkiem realizacji i przyznania środków w latach 2021 i 2022.

Całkowita kwota dotacji na realizację inwestycji wynosi 1 628 000,00 zł, a  koszt przedsięwzięcia budowlanego zgodnie z umową zawartą z wykonawcą opiewa na kwotę prawie 1 667 904,97 zł.

Po zakończeniu inwestycji Gminna Biblioteka Publiczna  zaoferuje mieszkańcom gminy Krościenko nad Dunajcem nowe działania kulturalne i edukacyjne.

Planowany termin zakończenia budowy został wyznaczony na grudzień 2022 r.

Inwestycja  jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków  budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025”.

Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Niech się mury pną do góry.....

Rozpoczęła się budowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Krościenku. Zakres inwestycji obejmuje także nowoczesne wyposażenie.

Wniosek o dofinansowanie budowy Gminnej Biblioteki Publicznej został złożony w 2021 roku do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025.

NA PLACU NOWEJ BIBLIOTEKI...

Z dnia na dzień krajobraz przy ul. Wędkarzy w Krościenku nad Dunajcem zmienia się. Prace na placu budowy nowej biblioteki idą pełną parą. Pomimo trwającej zimy niebawem zostanie ukończone pierwsze piętro budynku. Nowa biblioteka ma zostać otwarta jeszcze w tym roku. Koszt całej inwestycji wraz z wyposażeniem to 2 127 735,95  złotych.

BIBLIOTEKA Z DOTACJĄ 

W ostatnich dniach została zamontowana instalacja fotowoltaiczna oraz winda. W trakcie realizacji są roboty wykończeniowe wewnątrz budynku
wraz z wykonaniem elewacji i ociepleniem budynku z zewnątrz.

Zadanie ,,Budowa budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem
wraz z wyposażeniem
”, zrealizowane jest w ramach NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA 2.0. Kierunek Interwencji 2.1. Priorytet 2 INFRASTRUKTURA BIBLIOTEK 2021–2025”. Uzyskana dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wynosi 1 628 000 zł ( słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych 00/100). Wykonawca wybrany w przetargu poza budową biblioteki i wyposażeniem budynku ma za zadanie zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez wykonanie miejsca parkingowego
oraz ogródka plenerowego z zielenią i czytelnią. 

Inwestycja jest współfinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0, Priorytet 2, Kierunek interwencji 2.1.”Infrastruktura bibliotek 2021-2025”. Operatorem priorytetu Infrastruktura Bibliotek jest Instytut Książki.

Budowa biblioteki wraz z jej wyposażeniem ma zakończyć się pod koniec grudnia tego roku.

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADANIA:

Staraniem kierownik biblioteki Weroniki Walkowskiej w 2021r. złożony został wniosek na budowę nowej biblioteki,  do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, za pośrednictwem Instytutu Książki w Krakowie, w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa Priorytet 2.0 Infrastruktura Bibliotek 2021-2025, który uzyskał pozytywną opinię i dotację z budżetu państwa w kwocie 1 628 000 zł. ( jeden milion sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych).

Przychylność Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem: Jana Dydy i pomoc pracowników Urzędu doprowadziła do zrealizowania inwestycji pod nazwą
,, Budowa budynku administracji publicznej z przeznaczeniem na Gminną Bibliotekę Publiczną w Krościenku nad Dunajcem wraz
z wyposażeniem” przy ul. Aleja Wędkarzy1.  

Budowa budynku rozpoczęła się zgodnie z planem, w grudniu 2021r. , a zakończona została już po dwunastu miesiącach, w grudniu 2022r. W tak krótkim okresie udało się zrealizować inwestycję, która dostosowana została do współczesnych standardów użyteczności publicznej, poprzez wybudowanie nowego 3- kondygnacyjnego budynku biblioteki. Nowy obiekt kulturalny poprawił dostępność mieszkańców do zaoferowania usług w bibliotece.
Przed wejściem zamontowana została wrzutnia na książki, która wzbudza ogromne zainteresowanie,a od strony południowej znajduje się ogródek plenerowy z zadaszonym przez pergole miejscem do spotkań.
Wyodrębniono następujące strefy: wypożyczalnię dla dorosłych, salę wielofunkcyjną, spełniającą równocześnie funkcję sali regionalnej pod nazwą: Pieninoteki i kącika dla seniorów.
Na 1 piętrze jest wydzielona czytelnia ze stanowiskami komputerowymi i miejscem do cichej pracy, w pozostałych pomieszczeniach znajduje się księgozbiór popularno-naukowy i wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży.
Na 2 piętrze powstała sala warsztatowa, pokój administracji, pomieszczenie gospodarcze i serwerownia.
Z otrzymanej dotacji zakupione zostało również wyposażenie biblioteki w regały i sprzęt multimedialny. Wyposażenie jest nowe i zachęcające, które przełoży się na wzrost kompetencji czytelniczych.

Realizacja zadania uwzględniła założenia polityki horyzontalnej, przede wszystkim jest zamontowana pompa ciepła i instalacja fotowoltaiczna. Obiekt jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez:
zamontowanie windy,
przed budynkiem znajduje się oznakowany parking,
na korytarzach są  specjalnie oznakowane ciągi wejściowe,
czy też łazienki dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich itp.

Wybudowanie nowego budynku to perspektywa do dalszego działania w bibliotece. Dobra lokalizacja, przyjazna architektura, bardzo dobrze wykształcona kadra to mocne strony biblioteki w Krościenku n.D.

 

Polecane strony: