Podczas listopadowego spotkania KMK - Teresa Stec zaprezentowała listy Marii Konopnickiej do stryja Ignacego Wasiłowskiego. Stanowią one nieocenione źródło do poznania ówczesnego życia literacko-kulturalnego. Nade wszystko, listy poetki do stryja to również skarbnica wiedzy o literackiej twórczości, rozległych zainteresowaniach i życiu osobistym autorki. Pozwalają zobaczyć Konopnicką jako zwyczajnego człowieka z krwi i kości. Portret pisarki jest kroniką długiego okresu tułactwa poetki i rzetelnym źródłem informacji o życiu, jej dzieciach i troskach życia codziennego.
Dziękujemy za obszerną relację.
Polecane strony: