O tym, że podróże kształcą mogli dowiedzieć się uczestnicy dzisiejszego spotkania w Gminnej Bibliotece Publicznej. Tym razem do podróży po sawannie zostali zabrani uczniowie klasy 2 tutejszej S.P nr 1. W nawiązaniu do książki ,, Nela na 3 kontynentach- podróże nieznane" można wysunąć wniosek, że można podróżować i przeżywać wspaniałe przygody czytając takie fantastyczne książki.
Na koniec dzieci wykonały zakładki tematyczne pt. ,,Zwierzyniec"

 

Polecane strony: